Wiadomości

Co piąty Polak ma sekrety finansowe w swoim związku – wynika z badania ING

Jedna trzecia Europejczyków postrzega utrzymywanie kwestii finansowych w tajemnicy przed partnerem jako coś normalnego – wynika z badania „Finansowy Barometr ING”. Taki pogląd podziela także co piąty Polak.

Choć walentynki obchodzi się podobnie w całej Europie, badanie Grupy ING wskazuje, że podejście Europejczyków do rozmów o finansach w związkach jest odmienne w zależności od kraju. W badaniu „Finansowy Barometr ING” wzięło udział ponad 12.500 konsumentów z 13 państw. Zapytano pary będące małżeństwami lub w dłuższym związku, jak bardzo są uczciwi względem partnera w kontekście finansów osobistych.

Okazuje się, że posiadanie finansowych tajemnic najbardziej naturalnie przychodzi Francuzom - 42% francuskich respondentów nie widzi nic złego w ukrywaniu informacji nt. swoich finansów. Po przeciwnej stronie znajdują się konsumenci holenderscy -  zaledwie 13% uważa, że posiadanie tajemnic finansowych przed partnerem to nic złego. Tuż za Holendrami uplasowali się Polacy – tylko co piąty (20%) zgadza się z opinią, że to normalne mieć w związku sekrety finansowe.

Dla wielu europejskich par szczególnie bolesną sprawą okazuje się zadłużenie. Najchętniej długi przed partnerem ukrywają Turcy, Rumuni i Polacy – odpowiednio 31%, 22% i 14%. Najuczciwszą postawę wykazują Holendrzy – zaledwie 2% ankietowanych posiada dług, o którym nie chcieliby poinformować partnera.

Walentynkowa edycja badania „Finansowy Barometr ING” wydobyła na światło dzienne zjawisko „wydawania w ukryciu”. Jeden na pięciu konsumentów europejskich (19%) przyznaje się do zatajenia przed partnerem jakiegoś zakupu w ciągu minionych 12 miesięcy. Najczęściej w tajemnicy wydają Rumuni (31%), następnie mieszkańcy Turcji i Czech. Tuż za nimi znaleźli się Polacy – zakupy przed partnerem ukrywa co czwarty mieszkaniec Polski (24%). 

Wczytując się dalej w wyniki badania odkrywamy, że oprócz wydatków i oszczędności w tajemnicy utrzymujemy również wysokość naszych zarobków – więcej niż jedna na dziesięć europejskich par (13%) nie zna zarobków partnera. W Wielkiej Brytanii, Rumunii, Turcji i Czechach taka sytuacja ma miejsce w przypadku jednej na pięć par. W Polsce odsetek związków, w których partnerzy nie informują się o własnych dochodach wynosi 16%. Spośród wszystkich innych narodowości, najlepiej poinformowane o dochodach partnerów są pary hiszpańskie (94%).

„Finansowy Barometr ING” to cykliczne badanie realizowane dla Grupy ING przez grupę badawczą IPSOS. Badanie zostało zrealizowane w trzynastu krajach m.in. w Polsce, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Holandii i Turcji. Ostatnia edycja badania została przeprowadzona w październiku i listopadzie 2014 r. Wzięło w niej udział 12 743 respondentów, w tym 1037 z Polski.

 

Uważam, że to normalne, że partnerzy mają przed sobą tajemnice finansowe

Ukrywam  dług przed partnerem

Ukrywam oszczędności przed partnerem

Wydaję pieniądze w tajemnicy przed partnerem

Nie znam zarobków mojego partnera

Austria

27%

9%

24%

18%

13%

Belgia

26%

5%

14%

10%

9%

Czechy

33%

10%

19%

26%

18%

Francja

42%

13%

14%

13%

10%

Hiszpania

26%

10%

13%

20%

5%

Holandia

13%

2%

13%

7%

11%

Luksemburg

29%

8%

18%

13%

10%

Niemcy

27%

10%

17%

16%

11%

Polska

20%

14%

20%

24%

16%

Rumunia

27%

22%

17%

31%

18%

Turcja

38%

31%

28%

27%

18%

Wielka Brytania

37%

11%

17%

23%

18%

Włochy

34%

12%

14%

16%

10%

Przeciętny Eur.

31%

14%

17%

19%

13%

 


dostarczył infoWire.pl
Źródło ING BANK ŚLĄSKI S.A.. Dostarczył

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Centrum Wspierania Inicjatyw   #Jacek Sapa   #Ruchu Marszowego   #jest